Akvakultur

Så-liner med tang udsættes og anvendes som biofilter

 
Dette PhD-projekt vil forædle og klone tang ved at udvælge hurtigvoksende individer til respektive kommende sporemateriale og vha.
protoplastmetoden.....
Læs mere knappe

Kulturmuslinger...

Smart Farm rør og net danner flydende hængende rev...

 

Muslinge- og tangkulturer vil fungere som kunstige hængende rev, der vil bidrage med en stor artdiversitet og sikre føde for fisk, fugle og mange vandlevende planter og dyr.

 

Læs mere knappe

Analyser og metoder

 

Både i laboratorium og på biomassen ved havbruget bliver der foretaget prøver. Disse analyser udførespå DTU-Miljø, DTU Fødevareinstituttet samt af Eurofins. Observationer og analyser fra laboratorie forsøg af

tang og feltforsøg med tang og muslinger vil

blive anvendt til at kalibrere DHI’s matematiske

modeller for at beskrive de udvalgte processer.

 

Disse matematiske redskaber/metoder vil blive

anvendt til at vurdere potentialet i at anvende tang

og muslinger i kombinationsopdræt ved havbrug

for at reducere næringsberigelsen fra fiske

produktionen, samt producere en kvalitets biomasse

til konsum og foder... læs mere

Status på projektet...

 

Der er afholdt afslutnings seminar og konference på KOMBI opdræt projektet.
Til mødet blev kompensationsopdræt grundlæggende ideer beskrevet af Keanote Speaker Stefan Kraan fra Irland, og projektets deltagerene belyste effekter og potientialer. DHI, Orbicon, Hjarnø Havbrug og Dansk Akvakultur var glade for den store tilslutningen til konferencen.

Der var før mødet mulighed for at komme ud på Horsens Fjord med guide fra Hjarnø Havbrug for at se ørred, tang og muslinge opdræt.

Indlæggene fra mødet er samlet her.

I samarbejde med...

 

Overordnede projektledelse forestås af Dansk Akvakultur v/ Lisbeth Jess Plesner, Chefkonsulenthovedansvarlig for kommunikation og pressedækning.

 

Orbicon A/S v/Per Andersen, Sektionsleder fungere som faglig projektleder, og være ansvarlig for at data og anden information formidles hurtigt mellem de forskellige arbejdspakker, så ny viden hurtigt kan integreres i de forskellige delprojekter. Læs mere ...