Fremvisning ved net 

Inspektion ved havbruget

Videnskabelige artikler om projektets resultater og fremdrift fremlægges på konferencer og temamøder.

Projektets resultater i beskrives på Dansk Akvakulturs hjemmeside og nyhedsbrev.

 

7 gode grunde…

Kompensationsprojektet har en deltager gruppe som er sammensat med 7 af de førende Danske virksomheder og organisationer indenfor deres erhverv, derfor har hver især gode begrundelser for at deltage i at udforske og forbedere havbrugsmetoder i Danmark.

 

For hver arbejdspakke er der udpeget et firma/en organisation som delprojektleder. Delprojektlederen
vil være ansvarlig for aktiviteterne og budget i arbejdspakken, samt kommunikation til projektlederen om væsentlige ændringer i forhold til projektet herunder forventede resultater, drift og budget. Se arbejdspakkerne her.

Orbicon v. Per Andersen fungere som faglig projektleder, og være ansvarlig for at data og anden information formidles hurtigt mellem de forskellige arbejdspakker, så ny viden hurtigt kan integreres i de forskellige delprojekter.
Kontakt Per Andersen her.
 


 


 

Deltagere i KOMBI

Herudover forpligtiger alle projektdeltagere sig til at medvirke til at løfte de problemstillinger, der måtte opstå under projektets gennemførelse.


Information

Følgegruppen, der repræsenterer myndigheder, aftagere mm. vil løbende blive informeret via mail og møder.

 

Følgegruppen består af:

Havbrugserhvervet, Biomar, Aller Aqua, Videncenter for
landbrug (vurdering af muslingers egnethed til kyllingefoder) mm. Desuden vil Dansk Skaldyrscenter, kommuner, miljøministeriet, fødevareministeriet, Alge Netværket.

Kontaktperson for interview/informationskampagne er Anders Pedersen (Hjarnø Havbrug) alternativt
Lisbeth Jess Plesner (Dansk Akvakultur).

Kontakt for interview her.