Lisbeth Jess Plesner

 

Lisbeth Jess Plesner, Projektleder
Dansk Akvakultur

 

Dansk Akvakultur…

Den overordnede projektledelse forestås af Dansk Akvakultur. Der etableres en styregruppe med deltagelse af de øvrige medansøgere.
Projektlederen har det overordnede ansvar for projektet, budget mm., og projektlederen vil fungere som sekretær for styregruppen og sørge for løbende information til deltager kredsen samt følgegruppen.

 

Lisbeth Jess Plesner

Projektleder fra Dansk Akvakultur. Har stor erfaring i projektledelse og kommunikation. Har et stort kendskab til opdrætserhvervet og følgevirksomheder, samt de udfordringer som erhvervet stå overfor i forhold til miljø, teknologi, rammevilkår og forbrugere.  

 

Deltager i følgende arbejdspakker:

AP 5: Kommunikation og administration.

Lisbeth Jess Plesner CV

 

"Hav til bord"…

Dansk Akvakultur er brancheforening for det danske opdrætserhverv.
Medlemmerne er foderfirmaer, opdrættere - dambrug, havbrug, ål og muslinger - samt fiskeeksportører og forædlingsfabrikker, som dækker værdikæden fra "hav til bord".
Medlemmernes optimale ramme- og afsætningsvilkår er fokuspunkt, så opdræt og salg af gode og sunde fisk til et stadigt voksende marked optimeres ved:

  • Repræsenterer erhvervet overfor væsentlige interessenter.
  • Rådgiver medlemmerne om bl.a. faglige forhold og relevant lovgivning.
  • Deltager aktivt i faglige projekter og formidler relevant faglig og kommerciel viden.
  • Arbejder på at udbrede kendskabet til erhvervet.

Vores sekretariat ligger på Ferskvandscentret i Silkeborg.

Se firma WEB site her.