PEAN


Per Andersen,
Sektionsleder
Orbicon

 

 

Jonathan David Carl


Jonathan David Carl
Biolog
Orbicon

 

Orbicon…

Per Andersen, Sektionsleder i Orbicon og Jonathan David Carl, Biolog i Orbicon har begget et indgående kendskab til havbrugs driften i kraft af mangeårig samarbejde med havbrugerne. De har begge beskæftiget sig med overvågning af miljø forholdene ved havbrug, prodktionsoptimering og anvendelighed af biomassen.

Deltager i følgende arbejdspakker:

AP 3: Monitering og dokumentation af miljøeffekter og anvendelighed som virkemidel.
AP 4: Produktionsoptimering i forhold til anvendelse af tang og muslinger som råvarer.

Per Andersen CV

Jonathan David Carl CV

 

Faglig projektleder

Per Andersen fungere som faglig projektleder, og være ansvarlig for at data og anden information formidles hurtigt mellem de forskellige arbejdspakker, så ny viden hurtigt kan
integreres i de forskellige delprojekter.  

 

Effektiv håndtering af havmiljøet

Alle offshore anlægsprojekter og aktiviteter, der påvirker havmiljøet, skal have en miljømæssig godkendelse.
Orbicon bistår virksomheder og bygherrer med at håndtere de miljømæssige forpligtelser optimalt set i forhold til såvel miljøet som kundernes økonomi og tidsplaner.

 

Se firma WEB site her