Seaweed Seed Supply A/S

Målsætningen om en femdobling af den danske ørred produktion i havbrugene uden merudledning af kvælstof og fosfor sætter krav til optimal udnyttelse af kompensa-tionsopdræt. For Seaweed Seed Supply betyder det, at såline-produktionen til kompensationsopdrættene skal opskaleres og driften af produktionsapparatet skal optimeres.

 

Deltager med følgende i projektet:

Gennem projekt perioden producerer Seaweed Seed Supply A/S såliner til projektet.

 

 

Dyrkning og forædling af tang

Seaweed Seed Supply ønsker at etablere en økonomisk bæredygtig produktion af såliner til kompensationsopdræt ved havbrug.
Samarbejdet er primært møntet på tangkultur som kompensationsopdræt, der skal fungere som en løftestang til opskalering og effektivisering af produktionen. Dette vil konsolidere Seaweed Seed Supply's førende rolle som sålineproducent i Danmark og på verdensplan.

 

Ændring i deltageroversigten

Blue Food ApS deltagelse i KOMBI rojektet overdrages til Seaweed Seed Supply da RAsmus Bjerregaard er indehaver af essientiel viden vedr. dyrkning af såliner med tang.