Avis båd venstre box

 

Viste du…
Dansk Akvakultur er brancheforening for det danske opdrætserhverv.
Medlemmerne er foder firmaer, opdrættere - dambrug, havbrug, ål og muslinger, samt fiskeeksportører og forædlingsfabrikker.