Fisk venstre box 

Viste du…
Ørreden har 2-8g fedt pr. 100g fisk og er rig på proteiner, fiskeolie, vitaminer og mineraler. Regnbueørreden har
utrolig let ved at tilpasse sig.
Derfor er den så udbredt verden over

 

Fisk i planteskole…

Regnbueørred er i dag en meget udbredt fisk til havbrug rundt om i verden, da den er meget populær for det delikate kød og kan med succes flyttes fra ferskvand til havvand.

 

Man gør alt for at fisken har et miljø så tæt på sin oprindelige cyklus, for at fremme væksten. Der er stor opmærksomhed på at anvende forbedret og ekstra forfinet fodreprodukter for at opnå sunde og velernærede fisk.

 

Hjarnø Havbrug A/S egenproduktion af fisk starter ved klækning af æg, opdræt af yngel, opdræt af fisk i  ferskvand, udsætning af fisk i saltvand samt optagning og slagtning. En forøgelse af produktionen medfører forøget beskæftigelse i både ferskvandsbrug, havbrug og renseri samt en forøget produktion af rogn og kaviar fra ørred, som er en stor eksportvare til især Rusland og Japan

 

Det er en målsætning at femdoble produktionen af ørreder over en femårig periode. Via kompensationsopdræt af muslinger og tang vil havbruget være miljøneutral ved udgangen af det femte projektår.

 

Bæredygtig og omsætnings forøgelse?

Resultaterne af projektet sammenskrives til en endelig rapport med fokus på muligheder og barrierer og forslag til hvordan kompensationsopdræt i forbindelse med havbrugsproduktion kan optimeres m.h.t. teknikker, afsætning af biomasse og administrativ praksis omkring placering og miljøforhold.

 

Den forventede forøgelse i fiskeproduktion og den skitserede produktionen af biomasse i form af tang og muslinger vil medføre en umiddelbar forøgelse i omsætningen på Hjarnø Havbrug på 8 million kr/år.


 
Hvis kombinationsopdræt viser sig at være økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt vil projektet medføre en mulighed for udvidelse af havbrugsproduktionen i Danmark med en væsentlig forøgelse i omsætningen hos havbrug og hos følgeindustrien.

 

Se beskriveslen af dette projekt gennem GUDP her.