Stanly_venstrebox

 

Målgruppe…
Projektets primære mål gruppe er havbrugere, som producerer fisk. Gøres det politisk muligt, kan opdræt af muslinger og tang også anvendes af kommuner og erhverv som virkemiddel til reduktion af belastningen med næringsstoffer i havet

Arbejdspakker...

Projektet er organiseret i flg. arbejdspakker (AP):

AP 1: Drift af kompensationsopdræt af tang og muslinger.

AP 2: Forretningsplansudvikling for kombineret produktion af tang, muslinger og fisk. 

AP 3: Monitering og dokumentation af miljøeffekter og anvendelighed som virkemidel.

AP 4: Produktionsoptimering i forhold til anvendelse af tang og muslinger som råvarer.

AP 5: Kommunikation og administration.

 

 

Projektets organisering

For hver arbejdspakke er der udpeget et firma/en organisation som delprojektleder. Delprojektlederen vil være ansvarlig for aktiviteterne og budget i arbejdspakken, samt kommunikation til projektlederen om væsentlige ændringer i forhold til projektet herunder forventede resultater, drift og budget.

 

Delprojektleder:

 

Hjarnø Havbrug A/S : AP 1 & AP 2

 

Orbicon A/S : AP 3 & AP 4

 

DHI : AP 3

 

Dansk Akvakultur : AP 5