Fisk_venstrebox

 

Viste du…
Information fra dette projekt er nødvendig for at kunne vurdere i hvor høj grad kompensationsopdræt i forbindelse med havbrug er et operationelt og økonomisk bæredygtigt ved produktions forøgning af fisk.

Statusrapportering

Statusrapporten på KOMBI-opdræt projekt indsendes til projektets GUDP. Projektets journalnummer (jf. tilsagn): 3405-11-0375Find relevante referancer her.

 

RAPPORT

Afrapporteringsperiode:

15. december 2011 – 14. december 2012, Se rapporten her.

15. december 2012 - 30. juni 2014, Se rapporten her.